Skuteczne zarządzanie inwestycjami

Budujemy świat przyszłości poprzez inwestowanie w teraźniejszość

INWESTYCJE

Inwestycje finansowe

Findach zarządza inwestycjami na rynkach globalnych oraz współpracuje z inwestorami instytucjonalnymi. Koncentrujemy się na dywersyfikacji aktywów, zarówno na rozwiniętych rynkach o wysokiej rentowności, jak i na rynkach innowacyjnych o dużym potencjale.

Confidence
Working

Korzystając z możliwości niektórych rynków, finansujemy i rozwijamy obiecujące przedsiębiorstwa, znacznie zwiększając rentowność inwestycji.

Company

Inwestowanie w podmioty gospodarcze

Findach tworzy portfel aktywów oparty na strategicznej wizji i udanym doświadczeniu obejmującym ponad dwie dekady, w celu rozwoju różnych branż i zwiększenia rentowności akcjonariuszy.

Debit-cards

Kredytowanie

Zapewniamy indywidualne rozwiązania finansowe dla wielu prywatnych firm poszukujących finansowania pozabankowego ze względu na ich ograniczenia przy wejściu na różne rynki.

House

Inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości jest uważane za najbardziej opłacalny, zbywalny i bezpieczny sposób inwestowania zasobów finansowych. Findach jest właścicielem kilku firm deweloperskich na terenie całej Europy, a także współpracuje z wieloma dużymi międzynarodowymi agencjami nieruchomości. Naszym głównym celem jest kształtowanie długoterminowych zysków na rynkach handlowych, biurowych, przemysłowych, hotelowych i mieszkaniowych.

Intellectual

Inwestowanie we własność intelektualną

Najczęściej preferujemy produkty inteligentne (oprogramowanie, know-how, innowacje) oraz wyłączne prawa (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe). W szybko zmieniającej się rzeczywistości przyszłe zyski szybko stają się kolosalnym zyskiem w teraźniejszości.

Nasz portfel

Antwerk
Fastep
IT-Lead
Wondorf
SMU-1

Koncentracja inwestycyjna

Nadzorujemy i zarządzamy grupą firm europejskich o różnych interesach biznesowych. Inwestujemy zarówno środki własne, jak i kapitał naszych Inwestorów oraz akcjonariuszy.

Nasze główne obszary zainteresowań obejmują przemysł, technologię, medycynę i sprzęt medyczny, technologię informacyjną, budownictwo i nieruchomości.

Smile

Nasza uwaga inwestycyjna

Findach jest firmą private equity. Inwestujemy tylko w niszowe, wiodące na rynku firmy, które posiadamy. Koncentrujemy się na uogólnieniach branżowych i stosujemy interdyscyplinarne podejście do inwestowania we wszystkich branżach.

Nasze główne obszary zainteresowań obejmują przemysł, technologię, nauki przyrodnicze, chemię specjalistyczną, budownictwo oraz nieruchomości.

Work
Grafics

Inwestowanie niestandardowe

Nie inwestujemy w standardowy sposób. Nie działamy tylko w popularnych niszach rynkowych. Naszym głównym celem jest identyfikacja i uwolnienie potencjału przodujących/wiodących (rusicyzm) firm!

Capital
Calculate

Kultura wewnętrzna Findach powstała w oparciu o wiedzę, informacji oraz dokładną analizę analityczną, co pozwala szybko przekształcić się w pozytywne wyniki inwestycyjne.

Nie ograniczamy zdolności naszych zespołów zarządzających w celu maksymalizacji zysków, jednocześnie zachęcając do elastycznego, przemyślanego podejścia, które przezwycięża strach przed nieznanym w pogoni za większą wartością.

Zasady firmy FINDACH

Uwzględnianie środowiskowych oraz społecznych aspektów zarządzania w procesach analizy inwestycyjnej i podejmowania decyzji

Wymaganie od odbiorców inwestycji odpowiedniego ujawnienia informacji na temat problemów środowiskowych, społecznych oraz zarządzania

Stworzenie konkurencyjnego środowiska gospodarczego zgodnego z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową danego regionu

Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego i technologicznego branż, a także kapitału ludzkiego oraz jakości dobrobytu społecznego

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI)

Time-management

Podejście długoterminowe

Dzisiejsze zyski muszą być zgodne z długoterminowymi wartościami gwarantującymi trwałość i niezmienność. "Zdrowe" inwestycje tworzą stabilną rentowność przez długi okres.

Dices

ESG-inwestowanie

Obniżenie ryzyka portfeli aktywów związanych m.in. z górnictwem, działalnością hazardową i bukmacherską, produkcją tytoniu i alkoholu.

Leaves

Działalność nieuciążliwa

Inwestowanie w działalność przyjazną środowisku i społecznie, pozwala pozwala zminimalizować ryzyko związane z zakazem lub ograniczeniem szkodliwej produkcji.

Planing

Koncentrujemy się

Na przedsięwzięciach budowlanych i produkcyjnych, które są w stanie stworzyć ludziom jakość życia odpowiadającą wymogom współczesności.

Sucsess

Inwestujemy

W zasoby ludzkie, pomysły i odkrycia, które mogłyby ulepszyć nasz świat i przekształcić nowoczesne obszary działalności gospodarczej w najbezpieczniejsze i najbardziej produktywne.

Nasze regiony

Nasz zespół europejskich specjalistów ma doświadczenie i umiejętności zawodowe pozwalające na poruszanie się po rynku europejskim wykorzystując różne języki, kultury, waluty oraz systemy regulacyjne.

Hands up
Team

Findach jest własnością swoich partnerów oraz akcjonariuszy i działa w ich najlepszym interesie. Jedyną działalnością Findach jest zarządzanie funduszami private equity (PE) oraz venture capital (VC), w celu połączenia potencjalnych interesów w zakresie doradztwa korporacyjnego.