Dlaczego my?

Od wielu lat nasz zespół światowej klasy specjalistów z różnych branż i regionów generuje zwroty przekraczające oczekiwania naszych inwestorów. Stosujemy ukierunkowane, zorientowane na wzrost podejście inwestycyjne, aby stopniowo zmieniać wyniki biznesowe we wszystkich cyklach gospodarczych.

Thumbs up

Międzynarodowy zespół

Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych krajów świata, którzy mają wystarczającą wiedzę na temat wewnętrznej sytuacji gospodarczej i politycznej. Każdy broker, finansista lub marketer firmy Findach jest maksymalnie zaangażowany w sferę gospodarki, aby przeprowadzić kompleksową analizę.

Team
Team

Możliwość operowania danymi pochodzącymi z różnych źródeł pozwala na jakościową analizę oraz niezwłoczną reakcję specjalistów Findach na szybko zmieniającą się sytuację na całym świecie.

Wyprzedzające wyniki

Wyprzedzające wyniki

Podejście zorientowane na wzrost pozwala nam krok po kroku zmieniać wyniki biznesowe i zapewniać wyższe zwroty dla naszych inwestorów.

Planning

Związki partnerskie

Pracujemy jako jeden zespół i tworzymy długoterminowe partnerstwa z naszymi inwestorami oraz menedżerami.

Deal

Podejście skoncentrowane

Koncentrujemy się na najbardziej atrakcyjnym zestawieniu możliwości firm, biorąc pod uwagę sektor i geografię, tworząc własne trajektorie dla ich transformacji oraz stopniowego wzrostu.

Approach

Ekspertyza branżowa

Nasz doświadczony zespół specjalistów branżowych identyfikuje podsektory (pod sektory) i tworzy własne podejścia do pozyskiwania najbardziej obiecujących firm.

Work space

Dywersyfikacja inwestycji

Findach tworzy portfele Papierów Wartościowych w oparciu o zasadę nieszablonowej dywersyfikacji, które zakładają połączenie wystarczająco dużej liczby papierów wartościowych oraz aktywów ze zróżnicowaną dynamiką ruchu wartości kursu.

Graphics
Investments

Dywersyfikujemy portfele inwestycyjne zarówno pod względem branżowym, jak i regionalnym. Dążymy do zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnych zwrotów.

Odpowiedzialny inwestor

Jesteśmy odpowiedzialnym inwestorem z dokładnie wyznaczonym zestawieniem zasad zarządzających, środowiskowych oraz społecznych.

Deal

Podejście do pracy

Kompleksowe i systematyczne podejście do działalności inwestycyjnej zapewnia niezmiennie wysokie wyniki finansowe wszystkich naszych projektów. Jesteśmy wszechstronnym zespołem działającym uczciwie i sumiennie przez cały czas.

Work space