Konkurs dla startupów

1 lipca wystartował pierwszy tego typu w Polsce konkurs na najlepszy startup od prywatnej organizacji inwestycyjnej Findach. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców!

Ponieważ Findach zajmuje się inwestycjami w różnych branżach, konkurs jest ukierunkowany na startupy różnych środowisk. Mogą to być zarówno startupy standardowych kierunków biznesowych uzupełnione innowacyjnym i ciekawym rozwiązaniem, jak i projekty ekologiczne "zielone", a także technologie IT.

W związku z dużym zainteresowaniem konkurs został podzielony na kilka etapów.

1

Od 21.10.2021 do 03.11.2021 odbędzie się wstępna ocena otrzymanych zgłoszeń. Uczestnicy konkursu z najbardziej obiecującymi projektami zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne z naszą komisją. Każdy wybrany zespół / uczestnik otrzyma e-mail z zaproszeniem najpóźniej w dniu 3 października 2021 roku do godziny 23:59, w którym zostaną zawarte informacje o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2

Na podstawie informacji uzyskanych podczas rozmów kwalifikacyjnych jury przystąpi do procedury due diligence. W oparciu o wyniki tej procedury będą obrani zwycięzcy konkursu na najlepszy startup od Findach. Tym razem zostanie wyłoniono trzech zwycięzców oraz wręczono wyróżnienia i piękne nagrody.

3

Po 07.01.2022 na naszej stronie internetowej pojawi się lista finalistów.

4

Propozycja inwestycji zostanie przekazana do wglądu w terminie 30 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu.

5

Zwycięskie startupy otrzymają bezpośrednie inwestowanie oraz mentoring ekspercki z udziałem najlepszych specjalistów naszej organizacji.

Development

Jeśli chcesz wejść na ścieżkę szybkiego rozwoju poprzez przyciągnięcie inwestycji oraz profesjonalne wsparcie specjalistów z całego świata, nie zapomnij wysłać swoje zgłoszenie do 20 października 2021 roku.

Wzięcie udziału w konkursie jest łatwe! Wystarczy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Aby wziąć udział w konkursie na startup od Findach, należy wysłać do nas swoje zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj lub klikając przycisk „Zgłosić udział”, który widnieje na górze w rozdziale „O konkursie”. Obowiązujący formularz zgłoszeniowy składa się z 7 punktów.

1

Pierwszy punkt dotyczy opisu projektu, wystarczy kilka zdań.

2

W drugim punkcie należy wskazać fazę rozwoju startupu.

3

Trzeci punkt przewiduje krótki opis aktualnych wyników. Może on dotyczyć np. wskazania potencjalnych klientów, badań rynku.

4

Czwarty punkt dotyczy szacunkowych lub istniejących przychodów.

5

Piąty punkt „Aktualne osiągnięcia” zawiera informacje o tym, co zostało już zrobione z punktu widzenia technologii.

6

W punkcie szóstym pojawia się informacja o liczebności zespołu. Powstaje możliwość zapoznania nas z członkami oraz pełnionymi przez nich funkcjami. W przypadku jednej osoby równie należy wskazać imię, nazwisko oraz pełnione funkcje.

7

Punkt siódmy jest jednym z najważniejszych – tutaj należy załączyć plik z prezentacją.

*Nie każdy punkt trzeba koniecznie wypełnić – wszystko zależy od etapu rozwoju startupu. Zdajemy sobie sprawę, że zgłaszane będą projekty o zupełnie różnej fazie rozwoju.

Dlaczego my?

Mark

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA INWESTYCJI OD NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Mark

8 LAT DOŚWIADCZENIA WE WSPIERANIU PRZEDSIĘBIORCÓW

Mark

DZIESIĄTKI POMYŚLNIE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW NA TERENIE UE

Mark

GWARANCJA ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU PROJEKTU

Kto może brać udział w konkursie?

Mark

Udział w konkursie może wziąć startup o dowolnym kierunku i wszelakiej fazie rozwoju.

Mark

Zaczynając od startupów standardowych kierunków biznesowych uzupełnionych innowacyjnym i ciekawym rozwiązaniem, oraz kończąc projektami ekologicznymi "zielonymi", a także technologiami IT.

Co zyskuje zwycięzca?

Mark

Opracowanie indywidualnego programu akceleracji dla zwycięzców z gwarancją dalszego finansowania projektu.

Mark

Nagroda w formie inwestycji.

Mark

Profesjonalne wsparcie biznesowe od najlepszych specjalistów.

Harmonogram

19/07/2021 - 20/10/2021 – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu.

21/10/2021 - 03/11/2021 - wstępna analiza projektów.

04/11/2021 - 24/11/2021 – rozmowy kwalifikacyjne z założycielami najbardziej opłacalnych startupów.

25/11/2021 - 14/12/2021 - badanie due diligence, wybór zwycięzców oraz określenie wielkości inwestycji dla obiecujących startupów.

po 07/01/2022 - wyniki.

Calendar

Partnerzy

Antwerk
Fastep

Wszelkie ewentualne pytania dotyczące konkursu należy kierować na
adres startup@findach.com

Formularz zgłoszeniowy startupu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu wzięcia udziału w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu wzięcia udziału w konkursie.