Odpowiedzialne inwestowanie

Zobowiązania Findach dotyczące odpowiedzialnego inwestowania

Jesteśmy pewni, że zarządzanie kwestiami ochrony środowiska oraz kwestiami w sferze społecznej jest dziś ważną częścią zapewnienia długoterminowego sukcesu każdej firmy.

Budowanie lepszego biznesu poprzez jego skuteczną własność i zarządzanie przynosi korzyści wszystkim interesariuszom (stakeholder), od pracowników do klientów, dostawców oraz akcjonariuszy, a także całemu społeczeństwu, tworząc miejsca pracy, wspierając lokalne społeczności i zapewniając przyszłość milionom ludzi na całym świecie.

Team
Work space
Work instruments

Jako ostrożny zarządca kapitału, Findach dąży do pracy maksymalnie sumiennej, starannie zarządzając wszystkimi czynnikami managementu, zaczynając od należytej dalekowzroczności, terminowego zarządzania inwestycjami a kończąc na stałym wsparciu.

Meeting

Przed zainwestowaniem Findach ocenia stabilność każdej firmy, dokumentując wszelkie znaczące wyniki w naszych dokumentach inwestycyjnych.

Zaczynając od wczesnych etapów inwestowania, spółki portfelowe otrzymują wsparcie związane z polepszeniem swoich wyników poprzez identyfikację oraz reagowanie na możliwości dla dalszego ulepszenia w sposób ciągły.

Przykłady znaczącego wpływu w naszych spółkach portfelowych mogą obejmować:

Environment

Środowisko

Gospodarka odpadami i emisjami, wykorzystanie "zielonych" opakowań, efektywność wykorzystania wody oraz energii.

Grapfics

Wskaźniki społeczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy, normy pracy, zaangażowanie pracowników, szkolenia i rozwój personelu.

Work

Zarządzanie

Audyt, zarządzanie ryzykiem, etyka biznesu, zwalczanie przekupstwa i korupcji, cyberbezpieczeństwa i kontrola wewnętrzna.

Findach jest odpowiedzialny za zapewnienie skutecznej realizacji, nadzoru i raportowania swoich działań.