Co robimy?

Regularnie przeprowadzamy badania marketingowe w różnych gałęziach gospodarek wiodących krajów świata, co pozwala śledzić trendy rozwojowe i zapewniać stały wzrost rentowności akcji spółki.

1. Skupienie się na właściwej inwestycji

Koncentrujemy się na firmach o najbardziej atrakcyjnym zestawieniu możliwości. Wybieramy ambitne firmy, które koncentrują się nie tylko na bieżących zyskach, ale także na długoterminowych.

Interesują nas również innowacyjne firmy, które swoją działalnością są w stanie zmienić rozwój całej branży

Invest

2. Kierunek na rozwój

Findach utworzył spójny zespół, którego główną funkcją jest wdrożenie strategii rozwoju oraz zwiększenie funkcjonalności w celu poprawy działalności, w którą inwestujemy.

Team

Międzynarodowość

Przekształcamy działalność naszych spółek portfelowych, tworząc z nich wiodące firmy w swojej branży.

Team

Optymalizacja działalności

Optymalizujemy działalność naszych przedsiębiorstw, zwiększając ich efektywność handlową, wykorzystując możliwości digitalizacji, zwiększając produktywność i efektywność wykorzystania kapitału oraz wdrażając najlepsze praktyki.

Odpowiedzialne inwestycje

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie długoterminowych, zrównoważonych przedsiębiorstw, które potrafią zapewnić zatrudnienie i przynieść korzyści ekonomiczne, przy jednoczesnym zachowaniu podejścia społeczno-ekologicznego.

Capital

Rozwój nowych produktów i technologii

Stymulujemy innowacje we wszystkich firmach, które są w naszym portfelu poprzez finansowanie rozwoju technologii i nowych produktów, zwiększając sukces komercyjny i poprawiając wyniki finansowe.

Graphics
Deal

Współpraca z Zarządem

Findach jest aktywnym i zaangażowanym akcjonariuszem, ściśle współpracującym z zarządami spółek w celu realizacji planów transformacji oraz ogólnego wzrostu. Definiujemy strategię, śledzimy postępy i dążymy do ulepszeń.

Statistics

Inwestycje w rozwój

Inwestujemy w ludzi, technologię i infrastrukturę, co pozwala znacznie stymulować zarówno wzrost wyników finansowych, jak i ich konkurencyjność w danej niszy rynkowej.

3. Transformacja biznesu oraz osiąganie zysków

Findach prowadzi szereg lokalnych działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej obiektu inwestycyjnego, w tym działania mające na celu poprawę efektywności zarządzania i zwiększenie sprzedaży oraz przyspieszony zwrot kapitału obrotowego.

Working
Plant
  • Wymiana zużytego sprzętu i/lub aktywów
  • Prowadzenie szeregu działań marketingowych
  • Restrukturyzacja finansowa
  • Zarządzanie HR