Inwestycje w akcje

Findach jest dużym prywatnym inwestorem w realnym sektorze gospodarki. Historia firmy jest nierozerwalnie związana z rozwojem wielu branż.

Grapfics

Aktywa firmy Findach

Wondorf

Wondorf

Rodzaj działalności: produkcja domów drewnianych
Kraj: Polska, Niemcy, Czechy
Efektywny udział własnościowy – 100%

Antwerk

Antwerk PL

Rodzaj działalności: logistyka i spedycja
Kraj: Polska
Efektywny udział własnościowy – 100%

Antwerk

Antwerk DE

Rodzaj działalności: logistyka i spedycja
Kraj: Niemcy
Efektywny udział własnościowy – 100%

SMU-1

SMU-1 DE

Rodzaj działalności: budownictwo nieruchomości mieszkalnej
Kraj: Niemcy
Efektywny udział własnościowy – 100%

SMU-1

SMU-2

Rodzaj działalności: budownictwo nieruchomości mieszkalnej i deweloperstwo
Kraj: Czechy
Efektywny udział własnościowy – 100%

SMU-1

SMU-1 PL

Rodzaj działalności: budownictwo nieruchomości mieszkalnej i deweloperstwo
Kraj: Polska
Efektywny udział własnościowy – 100%

Fastep

Fastep

Rodzaj działalności: europejski sklep typu marketplace
Kraj: Europa
Efektywny udział własnościowy – 100%

Priorytet działalności Findach - skuteczne inwestycje

Stale inwestując w nowe i bieżące aktywa, Findach odnotowuje wzrost podstawowych wskaźników każdego roku.

Deal
Calculate

Findach jest największym prywatnym inwestorem branży budowlanej w gospodarce. Grupa rozwija obszary budownictwa i branżę nieruchomości, z powodzeniem inwestuje w zaawansowane i najnowsze technologie w budownictwie.

Rentowność i wypłaty dywidend dla inwestorów Findach

Profit growth

Rentowność

Zalecana kwota dywidendy jest ustalana przez Zarząd na podstawie średniej ważonej wartości akcji Findach w roku sprawozdawczym i odpowiada rentowności na poziomie co najmniej 6% na każdą akcję.

Debit cards

Wypłata

Findach dąży do wypłaty dywidendy na podstawie wyników dziewięciu miesięcy i roku sprawozdawczego. Kwota dywidendy pośredniej jest brana pod uwagę przez Zarząd przy obliczaniu zalecanej wysokości dywidendy końcowej.