Inwestowanie w papiery wartościowe

Inwestowanie w papiery wartościowe daje możliwość ochrony swoich oszczędności przed inflacją i uzyskania źródła dodatkowego dochodu. Jest to jedna z najpopularniejszych i najbardziej dochodowych form inwestowania wolnych środków na całym świecie.

Securities

Poprzez zakup papierów wartościowych firmy Findach Państwo faktycznie nabywają różnego rodzaju aktywa.

Profit-growth

Wzrost ich wartości tworzy dochód. W ten sposób handel papierami wartościowymi pozwala Findach nie tylko zachować, ale także znacznie zwiększyć zainwestowany kapitał

Think

Posiadanie pewnej wiedzy oraz pewnych możliwości, które są niezbędne do śledzenia sytuacji na giełdzie, pozwalają firmie Findach bardzo efektywnie zarządzać papierami wartościowymi

Briefing

Findach wykorzystuje różne instrumenty finansowe do pomnażania kapitału własnego, zmniejszając w ten sposób ryzyko

Findach inwestuje w następujące papiery wartościowe i fundusze finansowe:

Bank

Obligacje skarbowe

Wszyscy nasi specjaliści, których praca związana jest ze skarbowymi papierami wartościowymi, posiadają akredytację i co najmniej 5-letnie doświadczenie.

Money

Lokaty oraz weksle bankowe

Oferujemy indywidualne fachowe doradztwo i budujemy zdywersyfikowany portfel na podstawie wszystkich produktów bankowych.

Deal

Obligacje korporacyjne

Rozsądnie tworzymy portfel dłużnych papierów wartościowych w oparciu o wybór wiarygodnych emitentów, którzy mają wystarczającą stabilność finansową, są w stanie przetrwać działania siły wyższej i nie będą zalegać ze spłatą swoich długów.

Meeting

Akcje przedsiębiorstw

Realizując informacyjno-analityczny monitoring rynków międzynarodowych oraz krajowych, śledzimy ogólne trendy rozwoju i wzrostu nie tylko rynków gospodarczych jako całości, ale także przewodnich, w tym obiecujących podmiotów w szczególności. Dzięki dużym działaniom analitycznym nasi specjaliści mogą zaoferować swoim klientom wysoce dochodowe portfele akcji spółek z całego świata.