Inwestowanie w budownictwo

Inwestowanie w budownictwo - jeden z popularnych i dochodowych sposobów inwestowania kapitału, dający możliwość uzyskania stabilnych, długoterminowych zarobków.

Zysk z takiego inwestowania jest co najmniej o 3 razy większy niż z depozytów bankowych.

Building

Wśród głównych zalet inwestowania w budownictwo można wyróżnić

Money

Możliwość uzyskania niezależności od sytuacji gospodarczej w kraju i uzyskania stałego dochodu pasywnego z najmu

Save money

Oszczędzanie na daninach publicznych – dla osób nabywających nieruchomości, związane z funduszem mieszkaniowym po raz pierwszy, obniżona jest stawka podatku dochodowego

Liquidity

Wysoka płynność

Money

Stosunkowo niewielka kwota inwestycji

Interest-rate

Niska zmienność cen (w porównaniu z papierami wartościowymi)

Recruitment

Duży wybór działań inwestycyjnych, opcji wyjścia z projektów i samych obiektów

Jak zabezpieczamy przychody?

Busines-center

Firma inwestuje własne fundusze oraz fundusze inwestorów tylko w nieruchomości o wysokim potencjale wzrostu.

Project

Oferujemy własne projekty deweloperskie.

House

Tworzymy różne portfele obiektów: mieszkania i lokale w budowanych domach, obiekty w toku, własność municypalna, nieruchomości komercyjne, obiekty zastawne i zawieszone, a także nieruchomości w trybie pilnej sprzedaży.

Blueprint

Etyka. Jesteśmy bezkompromisowi w naszej uczciwości, przyzwoitości oraz sprawiedliwości. Bezpieczeństwo i zdrowe środowisko pracy są nieocenionymi cechami zapewniającymi stabilny rozwój.

Flat

Mieszkania i lokale w budowanych domach

Assets

Pilny wykup nieruchomości

Crane

Obiekty niedokończonej budowy

Apartment

Własność municypalna

House

Nieruchomości komercyjne

Crane

Obiekty zastawne oraz zawieszone

Inwestowanie w nieruchomości wiąże się z ryzykiem spadku wartości obiektów budowlanych, upadłością deweloperów, oszustwem, przekroczeniem terminów ukończenia budowy, klęskami żywiołowymi oraz innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi.

High-rise
Plan

Inwestując w akcje Findach, zmniejszają Państwo ryzyko i jednocześnie zwiększają zyski z inwestycji, ponieważ zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych Findach, a także skoordynowana praca profesjonalistów, gwarantują najwyższe zyski przy najmniejszym poziomie ryzyka.