Inwestycje w obligacje

Inwestowanie pieniędzy w obligacje jest uważane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania. Jednak, jak i wszędzie, tutaj są również swoje haczyki.

Building

Inwestowanie w obligacje ma następujące zagrożenia

Decrease

Spadek kursu wymiany obligacji, gdy jest pilna potrzeba je sprzedać

Low price

Niski wskaźnik płynności. Niektóre papiery są trudne do kupieni, i jeszcze trudniejsze do sprzedania

Coupons

Zmniejszenie wartości kuponu (dotyczy obligacji o zmiennym kuponie)

Debit cards

Niewypłacalność techniczna. W niektórych przypadkach wypłata przychodzi później. Czasami niewypłacalność techniczna przeradza się w całkowitą niewypłacalność

Bankruptcy

Upadłość emitenta. Dotyczy obligacji korporacyjnych o niskim ratingu