Dane kontaktowe

Forma prawna Spółka akcyjna

KRS 0000864043

NIP 6793200641

REGON 386096989

Kapitał zakładowy 180 tys. zł

Kapitał wpłacony 180 tys. zł

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie