O Findach

Findach jest spółką inwestycyjną, której celem jest osiąganie zysków i poprawa rentowności w biznesie oraz dbanie o naszych akcjonariuszy i partnerów.

Findach jest dużym, prywatnym inwestorem, z interesującym portfelem aktywów w różnych sektorach.

Smile

Doświadczenie w zarządzaniu

Findach ma duże doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w różnych branżach i od dłuższego czasu robi to z powodzeniem, jednocześnie pokazując doskonałe wyniki.

Graphics

Nastawienie na wyniki

Findach dąży do tworzenia wiodących w branży firm, które generują doskonałe zwroty z inwestycji dla bezpośrednich właścicieli oraz inwestorów.

Procedura transakcji

Handshake

Kierownictwo / akcjonariusze szukają obiecującego partnera ze skoordynowaną i skuteczną strategią.

Profit Growth

Potwierdzenie wysokich perspektyw wzrostu.

Zoom

Poszukiwanie możliwości realizacji akwizycji i konsolidacji w ramach branży.

Quality control

Kontrola inwestycji, jako pojedynczy inwestor lub w ramach konsorcjum.

Handshake

Inwestowanie i osiąganie zysków.

Takie wartości jak etyka, bezpieczeństwo, jakość, ludzie, kultura, innowacje oraz stabilność są podstawą sukcesu firmy Findach. To jest to, w co wierzymy oraz czego partnerzy i akcjonariusze mogą się od nas spodziewać. Bezpieczeństwo, jakość, etyka i stabilność. Firma Findach powstała w oparciu sprawdzone z czasem wartości takie jak doskonałość i uczciwość. Oznacza to, że w naszych działaniach kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi i oceniamy jakość naszych projektów. Z roku na rok jesteśmy jedną z najbezpieczniejszych firm w naszej branży.

Hands
Briefcase

Staramy się pozostawić dziedzictwo postępu, rozwijając lokalne umiejętności w celu zapewnienia stabilnych możliwości ekonomicznych oraz poświęcając swój czas i talenty społecznościom, w których działamy.

Nasze dążenia

Pozostać (rusycyzm) przodującą organizacją na świecie inwestują w technologie, budownictwo, logistykę i zarządzanie projektami. Osiągając znakomite wyniki dla naszych klientów. Oferującą karierę dla naszych pracowników i otrzymującą równoważny zwrot z wartości, które tworzymy.

Person

Wartości

Etyka. Jesteśmy bezkompromisowi w naszej uczciwości, przyzwoitości oraz sprawiedliwości. Bezpieczeństwo i zdrowe środowisko pracy są nieocenionymi cechami zapewniającymi stabilny rozwój.

Award

Jakość

Dążymy do doskonałości i wykonujemy naszą pracę poprawnie za pierwszym razem. Nasza reputacja zależy od wartości naszej pracy w oczach każdego klienta i społeczeństwa.

People

Ludzie

Inspirujemy się nawzajem ważną pracą z konkretnym celem, dużymi możliwościami rozwoju i godną karierą. Staramy się być preferowanym pracodawcą w naszej branży.

Teamwork

Kultura

Aktywnie tworzymy różnorodne, wszechstronne i wspólne środowisko pracy, w którym wszystkie punkty widzenia są mile widziane, zachęca się do otwartości, a praca zespołowa i zasługi są kamieniem węgielnym. Dążymy do utrzymania i rozwoju intelektu oraz duchowości, co niewątpliwie prowadzi do wzajemnego zrozumienia i jedności!

Networking

Relacje

Budujemy pozytywne, długoterminowe relacje z naszymi klientami, partnerami typu “joint venture”, podwykonawcami, dostawcami i współpracownikami, które oparte na zaufaniu, szacunku oraz wzajemnej pomocy.

Think

Innowacje

Opracowujemy i stosujemy światowej klasy technologie. Słuchamy, uczymy się i szukamy lepszych pomysłów. Walczymy z samozadowoleniem i stale się rozwijamy.

Handshake

Współpraca

Poprawiamy jakość życia w społecznościach, w których działamy, szanując lokalne kultury, angażując lokalnych specjalistów i chroniąc środowisko.